Mindful Leven

Wat me het meest aanspreekt in mindfulness is dit principe: wat je zaait, zal je oogsten. Je kunt bepaalde gebeurtenissen in je leven niet voorkomen. Er gebeuren nu eenmaal leuke en minder leuke dingen. Maar je kunt wel zelf je antwoord erop bepalen. Dus als er iets vervelends gebeurt, kun je daar instinctief – bijvoorbeeld met woede of teleurstelling – op reageren. Maar het kan ook met geduld en rustige aandacht, waardoor je geen extra drama aan die gebeurtenis toevoegt.

Mindfulness helpt om bewuster te leren leven. Bewust van wat je doet, wat je denkt, wat je voelt. Bewust van wat er om je heen gebeurt. Het betekent dat je je drukke oordelen regelmatig en bewust een stukje naar de achtergrond schuift om je te kunnen concentreren op wat er nu gaande is. Dit ontwikkelen van bewust “zijn” geeft je hersenen rust en zo kun je emotioneel even op adem komen. Het is precies hetzelfde als het uitzetten van de radio: opeens kun je de vogels in de tuin horen fluiten.

Hoe mooi zou ’t zijn om meer in het Nu te leven. Je niet constant bezig bent met wat er in het verleden is gebeurd en wat er misschien wel of niet in de toekomst zou kunnen gaan gebeuren.

Hoe fijn zou het zijn als je je niet meer hoeft te richten op het oplossen van je problemen, maar meer op het vinden van een andere houding ten opzichte van de problemen.

Nare gevoelens als angst, verdriet, boosheid worden vaak gezien als een probleem dat ‘opgelost’ moet worden.

Het willen wegdrukken of controleren van deze gevoelens of gedachten speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van stress en/of voortduren van psychische problemen.

Als het lukt om open te staan voor deze emoties, kan je merken, dat ze vanzelf weer afnemen of verdwijnen. Vaak levert dat minder stress op dan het alternatief, namelijk het gevoel bestrijden.

Met Mindfulness krijg je inzicht, in je eigen ingesleten, automatische patronen (in doen en denken).  Je wordt je bewust van automatische reacties en je leert op een andere manier met je klachten, gedachten en gevoelens omgaan.

Problemen zijn beter hanteerbaar en minder indringend. Hiermee ontstaat ruimte voor ander gedrag.

Aanmelden

Wat kan Mindfulness voor jou betekenen?

* Meer bewustwording en inzicht in je gedachtepatronen, je reacties, je handelen,

je emoties, gemoedstoestanden en de keuze om daar soms anders mee om te gaan.

* Het meer afstand kunnen nemen van problemen.

* Het leven wordt makkelijker en je geniet bewuster en intenser.

* Meer energie tot je beschikking hebben.

 

Daarbij leer je vaardigheden om:

* Beter om te gaan met stressvolle situaties.

* Je beter te kunnen concentreren (meer focus en minder piekeren).

*Je grenzen aan te geven en te bewaken.

 

En ervaar je een vermindering van:

*Stress symptomen, zoals vermoeidheid en slapeloosheid.

*Depressie, angst en chronische pijn.

 

Dus als dit is waar jij je in herkent:

*Vaak het gevoel hebt geleefd te worden door je dagprogramma.

*Je in een druk leven beter staande wilt houden.

*Meer momenten wilt vinden van genieten, rust en inkeer/stilte.

*Minder piekeren.

*Lichamelijk last ervaart door spanning of stress.

*Beter wilt leren omgaan met moeilijke situaties en emoties.

*Sneller je energie wilt balanceren.

Geef je dan op voor deze waardevolle cursus.          

Aanmelden

background-image-3507320_1920

Luister naar je lichaam ...